djelatnost

Zakoni, pravilnici i norme na temelju kojih Zavod obavlja svoju djelatnost:

 • Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18)
 • Europska direktiva za dizala 2014/33/EU
 • Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 20/16)
 • Porodica normi serije HRN EN 81
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13)
 • Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)
 • Pravlnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/16)

Pregled i ispitivanje dizala osnovna je djelatnost Zavoda. Na temelju Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19) i Pravilnika o sigurnosti dizala (NN br. 20/16) Zavod je ovlaštena organizacija, odnosno prijavljeno tijelo specijalizirano za preglede i ispitivanja:

1. NOVIH DIZALA (POSTUPAK OCJENE SUKLADNOSTI) prema slijedećim modulima:

 • Pojedinačna provjera (modul G)
  Prilog VIII. - Pravilnika o sigurnosti dizala (NN br. 20/16)
 • Završna provjera
  Prilog V. - Pravilnika o sigurnosti dizala (NN br. 20/16)

2. DIZALA U UPORABI

 • Redovni pregledi
  čl. 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
 • Izvanredni pregledi
  čl. 4. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
 • Poboljšanje sigurnosti dizala u uporabi
  čl. 3. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)

3. IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ODRŽAVATELJU (čl. 10. st. 2. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19))

Zavod u okviru svoje djelatnosti pruža i konzalting usluge, nadzor, te snimanje stanja dizala prilikom usklađivanja s propisima.

Zavod je također registriran i ovlašten :

 • za obavljanje pregleda i ispitivanja :
  • pokretnih stuba i traka za prijevoz ljudi
  • radne opreme prema ZNR
  • ostalih sredstava vertikalnog transporta prema ZNR
  • električnih i gromobranskih instalacija
 • izrade procjena rizika
 • ispitivanja u radnom okolišu - fizikalni čimbenici
Certifikat HAA
CE znak
 • Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti dizala
  Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti novih dizala
  721 KB
 • Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti dizala
  Ovlaštenje za preglede dizala u uporabi
  1.051 KB
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu
  Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu
  1.871 KB
Slika staklenog dizala