ovlaštenja

1. POSLOVI PREGLEDA DIZALA:

 • RJEŠENJE O OVLAŠTENJU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA
  Evidencijska oznaka D-4/08
  KLASA: UP/I 383-01/16-01/01
  URBROJ: 526-03-01-01/1-16-03
  Zagreb, 6. svibnja 2016.

  Evidencijska oznaka D-00-4/08
  KLASA: UP/I 383-01/13-01/04
  URBROJ: 526-03-01-01-01/1-13-3
  Zagreb, 20. lipnja 2013.

2. POSLOVI ZAŠTITE NA RADU

 • RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU
  KLASA: UP/I-115-01/15-01/106
  URBROJ: 425-02/2-15-2
  Zagreb, 25. studenog 2015.

Zavod za integralnu kontrolu svoju djelatnost obavlja sukladno:

 • NORMI HRN EN ISO/IEC 17020:2012.
Certifikat HAA
CE znak
 • Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti dizala
  Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti novih dizala
  721 KB
 • Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti dizala
  Ovlaštenje za preglede dizala u uporabi
  1.051 KB
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu
  Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu
  1.871 KB